HOME

Er was eens een unieke studierichting in Vlaanderen. Ze heette Sociaal-Economische Wetenschappen.

Een richting vol controversen, mogelijkheden en vrijheden, maar ook moeilijkheden. Als antwoord hierop ontstond een studentenclub die ondersteuning wou bieden aan alle SEW-studenten. Een gamma van zowel serieuze als ontspannende activiteiten trachten we jullie, Socioeconomicanen, aan te bieden. Dit is waar Socio Economica voor staat. Gedurende het hele academiejaar staan we volledig ter uwer beschikking dus twijfel niet om op ons af te stappen met al je vragen, ideeën of verhalen!

SOLLICITATIES 2019-2020 

WIL JIJ DEEL UITMAKEN VAN HET NIEUWE SE TEAM? 

Solliciteer dan voor 28/04!    Meer info via deze link.   (Archief -> berichten) 

Beschikbare functies met beschrijving en tips van jouw voorgangers vind je in het ledenboekje.  (Archief -> Ledenboekjes)